en-gb
  • tr
  • en-gb

0.00 TRY

 

Sayın prava.com.tr Kullanıcısı;

“prava.com.tr ” web sitemize (“Site”) giriş yaparak ve/veya üyelik sağlayarak,

aşağıda yer alan kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktasınız. . Hem tüm bu

haklarınız hem de Site kullanıcısı/üyesi olmakla üstlendiğiniz yükümlülükler aşağıdaki

bilgi formlarında kısaca ve ilgili sözleşmelerde kapsamlı şekilde düzenlenmiştir. Bu

nedenle her bir koşulu detaylıca incelemenizi, önermekteyiz.

Bunun dışında her türlü sorunuz için “prava.com.tr” web sitemizdeki ve mobil

uygulamamızdaki Yardım bölümünü inceleyebilir, 0212 691 13 59 numaralı

telefonumuzdan veya info@prava.com.tr e-posta adresimizden üzerinde yer alan

“Bize Yazın” bölümünden 09:00-18:00 saatleri arasında bizlere ulaşarak her türlü

sorunuza derhal yanıt alabilirsiniz.

Site kullanıcısı olarak aşağıdaki koşulları peşinen kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”), 30 Ağustos Cad. No. 4 Şamlar

Mahallesi Başakşehir İSTANBUL adresinde mukim Kardeş Bisiklet ve Çocuk

Gereçleri İmalat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (kısaca “prava”) ile, prava’ya ait Site

üzerinden üye olarak ve/veya Site’yi görüntüleyerek ve/veya Site’nin avantajlarından

faydalanarak bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, tüm hükümleri anladığını ve

onayladığını, burada yer alan hükümlere ilişkin hiçbir itirazı olmadığını beyan eden

kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında elektronik ortamda düzenlenmiştir (prava ile Kullanıcı

birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır).

UYARI

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Sözleşme’nin, Site

kullanılmadan önce dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir. Kullanıcı, belirtilen

şartların kendisi için uygun olmaması halinde Site’yi kullanmamalıdır. Site’yi

kullanarak, buradaki şartların peşinen ve itirazsız kabul edilmiş olduğu anlamına

gelmektedir. prava, dilediği zaman bu Sözleşme’nin içeriğini güncelleme ve/veya

değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu sebeple Kullanıcı’larına Site’ye her girişte bu

yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir. prava ve Site’de yer alan

ürünlerin sağlayıcıları birbirinden bağımsız ve ayrı gerçek/tüzel kişiler olup, prava,

markalarla sunulan ürünlerin sağlayıcısı, uygulayıcısı ve/veya marka sahiplerinin

acentesi, bayii, vekili veya temsilcisi değildir. Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki

bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşme’nin

ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı

hiçbir zarardan prava sorumlu değildir.

 

1.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Site’de sunulan ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve

hizmetlerden yararlanma ve üyelik şartlarının , Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin

belirlenmesidir. İşbu Sözleşme’nin kapsamı; işbu Sözleşme ile, Site içerisinde yer

 

alan kullanıma, üyeliğe ve ürünlere ilişkin prava tarafından yapılmış olan bilcümle

uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul

etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyelik şartlarına ve ürünlere ilişkin olarak

prava tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı,

bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını

peşinen kabul ve beyan eder.

 

2.KULLANIM ŞARTLARI

Kullanıcı;

2.1. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun

olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgileri siteye

kaydetmeyecektir.

2.2. Site içeriğini izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalayamayacaktır.

2.3 Kullanıcı tarafından kendisine verilen ya da kendi belirlediği kullanıcı adı, şifre gibi

gizli ve kişisel veri içeren bilgilerin, kullanım haklarının, kendisi tarafından üçüncü kişi

ya da kuruluşlarla paylaşılmasından ve bu bilgilerin kendisi dışındaki kişiler

tarafından kullanılmasından kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan kendisi

sorumludur. Bu konuda prava’nın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve

taahhüt eder.

2.4. Kullanıcı, kendisine ait hesap üyeliği kapsamında 3. kişilere ait IP adresi,

elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanmayacaktır. Aynı

şekilde diğer kullanıcıların kişisel bilgilerine yetkisiz ve izinsiz olarak ulaşmayacak,

ulaşmaya teşebbüs etmeyecektir. Kullanıcı, bu şekilde bir kullanımdan dolayı

doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğün kendisine ait olduğunu peşinen

kabul eder.

2.5. Site’nin güvenliğini tehdit edecek faaliyetlerde bulunmayacak, Site’nin ve

kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanmayacak veya

kullanmaya teşebbüs etmeyecektir.

2.6. prava’nın önceden yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme

kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kullanıcı bilgilerini, kişisel verilerini, kısmen

veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez ; üyeliğini kendisinden başka

kişilerin kullanımına açamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü

kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı prava doğrudan ve/veya

dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya

devrettiği tespit edilen Kullanıcı’nın üyeliği iptal edilir.

2.7. Kullanıcı, Site’nin işleyişini, diğer kullanıcıların ve 3. kişilerin Site’yi kullanımını

engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve hareketlerde bulunmayacak, zararlı yazılım,

kod ve benzeri unsur kullanmayacaktır. Kullanıcı’nın bu gibi eylem ve harekette

bulunması halinin tespit edilmesi durumunda, prava, diğer kullanıcılar ya da 3. kişiler

nezdinde oluşabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar kullanıcı tarafından tazmin

edilecektir.

2.9. Kullanıcı, Site’yi kullanımı esnasında maruz kalabileceği zararlı yazılım, virüs ve

sair unsurlar nedeniyle uğrayabileceği zararlardan dolayı, işbu zararlı yazılım, virüs

ve sair unsur kasıt ve/veya ağır ihmalle prava tarafından gönderilmedikçe, prava’nın

 

sorumlu olmayacağını, işbu sebeple prava’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını,

kendi sisteminin güvenliğini kendisinin tedarik edeceği virüs ve benzer zararlı

yazılımlardan koruma sistemleri ile sağlayacağını peşinen kabul etmiştir.

3.EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Kullanıcı’nın Site’nin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj,

sitenin veya site üzerinden üçüncü şahısların kazançlarına müdahale amaçlı bir

girişim ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan

kullanıcıya yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde,

prava ilgili Kullanıcı’ya ait kimlik ve üyelik kapsamındaki bilgilerini 6698 sayılı Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu’a aykırı olmayacak şekilde araştırma, inceleme ve yetkili

mercilerle paylaşma hakkına sahiptir. 

3.2. prava gerekli gördüğü hallerde Kullanıcı’lara herhangi bir bildirimde

bulunmaksızın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tek taraflı olarak değişiklik yapabilir. 

3.3. prava'nın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak

verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini ve sunum

şeklini değiştirme hakkı vardır. prava, herhangi bir değişiklik olması halinde, güncel

kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Site’de yayınlayacak,

gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş

güncel kullanım şartları, sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Site’nin

kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

3.4. prava, Site’de doğrudan ya da dolaylı olarak kontrolünde olmayan üçüncü

şahısların sahip olduğu başkaca web sitelerine, portallara veya dosyalara link

verebilir. Söz konusu linkler, link sahiplerinden onay almak kaydıyla reklam, referans

v.b. çeşitli amaçlarla sağlanmış olabilir. prava, söz konusu linklerin içeriği ve bu

linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sağlanan hizmet ve ürünlere

ilişkin hiçbir garanti vermemekte olup prava’nın bu kapsamda hiçbir sorumluluğu

bulunmamaktadır.

3.5. prava, gerekli görmesi halinde kullanıcının üyeliğini iptal etme ve/veya Site’ye

girişini engelleme hakkına sahiptir.

3.6. Site’de yer alan ya da kullanıcının ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda

kendisine gönderilen telefon, SMS, e-posta ve sair yollarla iletilen hiçbir reklam, ilan,

duyuru, promosyon ve sair bilgi prava’nın bu yönde bir taahhütte bulunduğu

anlamına gelmez. Sitede yer alan ya da kullanıcılara sair yollarla iletilen her türlü ilan,

duyuru ve sair bilgilerdeki ifadeler prava’nın sonraki onay ve kabullerine bağlı olup,

prava’nın kullanıcı ile herhangi bir sözleşme akdetme zorunluluğunda olduğu

şeklinde yorumlanamaz.

4.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Site’de sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin; her türlü

tasarım, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede

okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, kodlar, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve

 

iş modeli de dahil olmak üzere tüm hakları prava’ya ait olarak veya prava tarafından

üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

4.2. Kullanıcı, sitede yayınlanan bilgileri, prava’nın telif hakkına konu olan bilgi ve

çalışmalarını dağıtamaz, satamaz, sergileyemez, çoğaltamaz; bu kapsamda başkaca

bir çalışma türetemez. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya

internet sitesinde yayınlamak veya prava’nın önceden yazılı izni olmaksızın link

vermek yasaktır.

4.3. Site’nin tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılım hakkı

prava’ya aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle

yasaktır. prava’nın site, sitede yayımlanan ürünler, bilgiler ve telif hakları ve bunlara

ilişkin çalışmalar da dahil olmak üzere marka, ticari bilgi, “Know-how”a yönelik her

türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları saklıdır. prava sitesinde yer alan maddi ve fikri

mülkiyet hakkının ihlal edilmesi halinde kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai

ve mali her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

 

5.SORUMLULUKLAR VE UYGULAMA USULÜ

5.1. prava Site’yi ziyaret etmeniz dolayısıyla internet tarayıcısında depolanan küçük

bilgi dosyaları, çerez (“cookie”) olarak adlandırılmaktadır. Cookiler, sizin

bilgisayarınızdan daha önce sayfalarımıza erişilip erişilmediğini saptamak için de

kullanılabilir. “Cookie” sayesinde siteye her girdiğinizde bilgileri tekrar ayarlamanıza

gerek kalmaz. Bazı çerez türleri ziyaret edilen internet sitesinin işleyişi için mutlaka

zorunlu olmakla beraber, bazı çerez türleri Site’mizin sizler tarafından dil tercihiniz,

konum bilgisinin saklanması amacıyla kullanılabilmektedir.

Site’mize cookie’siz de ulaşmanız mümkündür. Browserların çoğu cookie’leri

otomatik olarak kabul etmektedir. Cookie’lerin bilgisayarınızın sabit diskine

kaydedilmesini, browser ayarlarında “cookie engelle” ayarını seçerek

engelleyebilirsiniz. Cookie’lere ilişkin işlenen kişisel verilerinizi ve detaylı bilgiyi

“Çerez Politikamız” içerisinde bulabilirsiniz. 

5.2. Kullanıcı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup telefon numarasına gelen

onay kodunu Site içerisinde yer alan ilgili alana girmesi ile üyelik işlemi tamamlanır ve

Site’yi üye olarak kullanmaya başlayabilir.

5.3. Kullanıcı, Site’den yararlanırken, ilgili tüm mevzuat hükümlerinin yanında Site’nin

yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve

yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü

sorumluluk kullanıcıya aittir.

5.4. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklere ve/veya Site’de bildirilen

diğer her türlü şart ve bildirimlere uymamasının tespiti halinde, Kullanıcı’nın Site’den

yararlanması prava tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya

hesabı kapatılabilir.

5.5. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin siteyi kullanmasını önleyici veya

zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik

programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz.

Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bundan doğabilecek her türlü

hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

 

5.6. Site ile yapılan fiziki veya elektronik yazışmaların yedeğinin alınması

Kullanıcı’nın sorumluluğundadır ve prava tarafından önerilmektedir. Yazışmaların

yedeklerinin alınmamasından, kaybolmasından, silinmesinden veya hasar

görmesinden prava sorumlu tutulamaz.

5.7. Kullanıcı, Site’den kopyalanmış ve/veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal

üzerinden telif hakkı, marka veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında

korunan veya korunmayan herhangi bir hakka ilişkin not, ibare ve/veya işaretleri

silemez veya çıkartamaz.

5.8. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından Site’de yer alan

“Hesabım” alanı üzerinden yapılabilir.  Üyeliğini iptal eden Kullanıcı’nın Site’ye tekrar

üye olmak istemesi halinde yeni bir üyelik hesabı oluşturulmalıdır. Kullanıcı

tarafından prava hesabının silinmesi halinde aynı hesap bilgileri tekrar

kullanılamayacaktır. 

5.9. Site veya Kullanıcı tarafından hesap bilgilerinin silinmesi halinde, prava

kullanıcıya ait hesap içerisinde yer alan ve KVKK madde 5/2 a kapsamında kanunen

zorunlu olarak işlediği kişisel verileri KVKK ve ikincil düzenlemeler uyarınca uygun

yöntemlerle ve kanuni saklama süresi boyunca muhafaza edecektir. Saklama süreleri

Veri Silme ve İmha Politikaları ile belirlenmiş olup, aynı şekilde Veri Sorumluları

Sicili’ne de bildirilmiştir. Bunun yanı sıra, Kullanıcıların, kişisel verilerinin işlenmesine

ilişkin soru ve taleplerini, KVKK kapsamında veri sorumlusu prava’ya başvurma

hakları saklıdır. 

5.10. Site Kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin şahsi

sorumluluğundadır.

5.11. Site, kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya

referans içerebilir. prava, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan

sorumlu değildir.

5.12. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler

belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları

kabul etmiş sayılır.

5.13. Kullanıcı, siteden faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu Sözleşme’nin

tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Sözleşme’nin kendisi hakkında hüküm

ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu

yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle prava’nın uğrayacağı her türlü zararı aynen

tazmin etmeyi kabul eder. prava, Kullanıcı’nın Sözleşme’ye aykırı davranışları

nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği

her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya aynen rücu hakkına

sahiptir.

6.KİŞİSEL VERİLER VE ELEKTRONİK İLETİLER

6.1. prava, kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata, “Kişisel Veriler Aydınlatma

Metni”ne ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”na uygun olarak

işleyecek, saklayacak ve kullanacaktır. 

 

6.2. prava, Kullanıcı’nın kişisel verilerinin korunması anlamında her türlü teknik ve

idari önlemi almayı kabul eder. Kullanıcı tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin

detaylı bilgi almak için “….” okuyunuz. 

7.SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Kullanıcı, üye kayıt formunu doldurup onayladığı ve/veya Site’ye giriş yaparak ve

kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren işbu

Sözleşme tüm hükümleri ile yürürlüğe girer ve Kullanıcı bu hükümlerle bağlı olur.

Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden

herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden

hükümsüz kalacaktır.

8.MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, prava, işbu Sözleşme ile belirlenen

edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle

yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, prava için, gecikme, eksik ifa etme veya

ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için prava’dan herhangi

bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet,

isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları (3. kişiler tarafından

prava bilişim sistemine girilmesi, bilgisayar virüsü konulması, site içeriğinin prava’nın

bilgisi dışında değiştirilmesi ve kopyalanması vb. gibi internet ortamından doğacak

her türlü sorun ve aksaklık dahil), elektrik kesintisi, pandemi ve pandemiden kaynaklı

lojistik sağlanamaması ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı

olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve prava’nın gerekli özeni

göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde

doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den

dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde tarafların hukuki statülerine

göre ilgili kanun hükümlerinde belirlenen mahkemeler yetkilidir.

10.FERAGAT

prava’nın Sözleşme kapsamında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi

kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği

anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o

veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

11. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

 

İşbu Sözleşme kullanıcının üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar

arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelik süresinin

dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş

sayılacaktır.

12. TEBLİGAT ADRESLERİ

12.1. Kullanıcı’nın Site’ye bildirdiği elektronik posta adresi, bu Sözleşme ile ilgili

olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak

kabul edilir.

12.2. Kullanıcı’nın kayıtlı elektronik posta adresi kullanılarak yapılacak her türlü

bildirimin, elektronik postanın prava tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra

kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

13. SON HÜKÜM

Kullanıcı, bu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını kabul

ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan,

kabul ve garanti eder.

+